Myter om invandring

 För några veckor sedan fick vi i klassen varsin stencil med rubriken "Myter om invandring" av vår lärare Johanna Olofsson. Där fanns 18 av Sveriges vanligaste myter om invandring, 17 av dem hämtade från regeringens hemsida på internet med rubriken "Vanliga påståenden om invandring". 
 T ex står det på sidan att "Svenska folket är, i jämförelse med flera europeiska länder, mer positiva till invandring och invandrare, men även i Sverige finns främlingsfientlighet och diskriminering. Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om kostnader och problem med invandring. Dessa påståenden bidrar till fördomar, främlingsfientlighet och ibland till rent hat". På sidan finns fakta att bemöta varje myt/fördom med.

 Alla i klassen fick varsin myt att försvara och varsin myt att krossa. Tanken med uppgiften var framför allt att kunna bemöta och slå hål på dessa myter och liknande om man ställs inför dem i framtiden. En mycket bra övning, tycker jag. Något som kan vara ännu viktigare än fakta att bemöta dessa fördomar och myter med är värderingar eftersom det handlar om människosynen, och att fundera kring värderingar om människor kan ibland hjälpa fördomsfulla bättre än att bara prata om fakta. (Detta diskuterades i klassen efter våra debatter). Förberedelserna innan debatterna gick till så att vi letade efter argument för och emot myterna på bl a internet och olika forum där. Det fanns många sidor där myter och fördomar frodades men även sidor med motstånd mot dessa. 


Såhär kunde det ser ut under en debatt. Elisa och Emma debatterade medan Iris och Maja i bakgrunden såg till att allt gick rätt till.

 Jag hade t ex myten "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land" att försvara. Förutom egna förslag till försvar pratade jag även med några bekanta om vad de hört m m. Mest hämtade jag dock argument för myten från internet och sidan "Klartexten" där det som stod var rena skrämselpropagandan, uppskrämmande och manade till kamp mot "islamifieringen" av Sverige och Europa. Det påstås bl a att muslimer föder mycket barn för att ta över Sverige, det byggs moskéer överallt i landet, skolor anpassar sig mer och mer efter islam och snart inför Sverige sharialagar. Dessa påståenden (eg. myter) använde jag när jag skulle försvara min myt att ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”. Två dagar i vecka 47 hade vi sedan våra debatter. Lina var min motståndare som skulle krossa min myt, vilket inte var särskilt svårt för henne eftersom hon hade fakta. Jag hade lösa påståenden utan grund. Bl a sa hon att mitt påstående inte stämmer då det bor några hundratusen människor i Sverige som har sin bakgrund i muslimska länder, och den siffran säger inget om personen är religiös eller inte. Det är förbjudet att registrera uppgifter om etniskt ursprung eller religiös övertygelse. De muslimska trossamfunden har ca 110 000 medlemmar, vilket utgör drygt en procent av Sveriges befolkning. Dessutom är Sverige, och ska fortsätta att vara, sekulär.

Alla var duktiga, engagerade och seriösa i debatterna när de skulle försvara och krossa myterna om invandring. Ibland märktes det dock att vi som skulle försvara våra myter inte höll med om vad vi själva sa och var då inte särskilt övertygande. Desto lättare att få myten krossad om man inte var duktig på att spela teater och verka övertygande om att ens myt var sann. Att spela teater och övertyga var t ex försvararen av myten som jag skulle krossa, ”Nyanlända familjer får mer ekonomiskt bidrag än infödda svenskar”, Greta. När vi satte oss ned vid katedern för att börja debatten, radade hon upp stencil efter stencil på bordet. Denna (medvetna eller omedvetna) skrämseltaktik gjorde mig verkligen nervös då jag upplevde att det material hon hade som försvar var massivt. Dessutom använde hon speciella hand- och armrörelser, likt en hiphopare, när hon pekade på sitt material, eventuellt för att visa på tyngden av sina påståenden i anteckningar och stenciler. Även det gav ett väldigt övertygande intryck. Men trots det, då myten ändå bara är en myt, så gick det att krossa den med fakta. 

-Anne-Maret

Kommentera här: