Stereotyper och fördomar - ett hot mot utveckling

Vi alla har fördomar. Testa dig själv. Vilken bild är den första som dyker upp i huvudet när du hör orden:
- sjuksköterska
- arab
- prostituerad
- advokat
- pizzabagare
- lärare

 

Vilka egenskaper tillskrivs dessa? Vad är då en fördom och en stereotyp, och varför har vi dessa? Jag tänker mig stereotyper som olika mallar.
På denna mall står ett antal egenskaper som automatiskt tillskrivs den person som passar in i mallen. När vi ser en främmande människa, beroende på hur denne ser ut placerar vi den i den mall som passar bäst, och helt plötsligt har denne även fått ett antal egenskaper vi förväntar oss att denne ska ha. Personen i fråga blir inte bara placerad i en mall och tillskriven egenskaper. Nej, hen blir inte heller bedömd som individ.

Människan förenklar en komplex verklighet genom att göra på detta viset, för att kunna vara förberedd och undvika överraskningar. Idén på ett förenklande system som sorterar intryck låter lockande, särskilt när man tycker sig ha en del annat i hjärnan. Dock bidrar denna stereotypisering till att vi kategoriserar och sätter olika värde i de stereotypiska bilderna. Vi skapar en hierarki, där en del "mallar" är mer värdefulla än andra. På detta sätt blir det ett hot mot demokratiska processer, där alla människor inte har samma chans. På detta sätt bromsas arbetet för jämlikhet.

Vi vet att det är svårt att slå sönder fördomar och stereotyper, men vi vet också att de stärks varje gång de upprepas, varje gång de verklifieras i populärkultur. varje gång vardagsrasismen ger näring i form av nedlåtande skämt, generaliserande åsikter och påståenden. Men, varje gång vi väljer att se individen, varje gång vi lägger märke till vår fördom tar vi ett steg framåt, mot individen, mot en personlighet.

Vi kan alltså känna igen när vår hjärna registrerar en stereotyp, då kan vi reagera och vara medveten om att det är just en fördom och istället för att bedöma människan som en grupp välja att fokusera på individen. Förutom att stereotyper och fördomar leder till omedvetna eller medvetna hierarkier kan vidare konsekvenser bli diskriminerande behandling och rasism.

Därför ger jag ALLA som läser en hemläxa: var observant på vilka fördomar du får av människor du möter, människor på stan, expediten i kassan, busschauffören och personer du ser på tv. Din medvetenhet kring dina fördomar möjliggör att se bortom dem. Medvetenheten möjliggör utveckling, både för dig själv och andra.
 
- Lina

Kommentera här: