Vad tänker du på när du hör ordet Afrika?

I torsdags stod tema bistånd med Theres och Marit på schemat. Theres började med att prata om biståndshistoria, hur man sett på utveckling under historien och hur kolonisation påverkat detta (om detta kommer ett blogginlägg senare i veckan).

Därefter introducerade Marit sin del av temadagen med att presentera resultatet av en associationslek hon gjort på Facebook. Frågan löd som rubriken: Vad tänker du på när du hör ordet Afrika?  Vår uppgift i klassrummet blev att dela in dessa ord som antingen positiva eller negativa. Hur tror ni att resultatet såg ut?

Nu vill jag att ni ska ägna en liten stund åt att titta på detta klipp. Fundera därefter på vad Marit ville komma med sin associationslek.

Vad Marit ville förmedla till oss, och jag nu vill föra vidare till er, är en medvetenhet om att bilden som ges av Afrika oftast är grundad på mycket generaliserade  stereotyper.

Vanligt är det att man ser bilder som:

 
         
 
      
 
Det är Inte lika vanligt att man ser:
 
                  
 
 

Dessutom ser många på Afrika som ett land, inte en kontinent. Inte blir det bättre av att sägningar som ”Africa is a nation that suffers from incredible disease.” (George Bush,  2001). Eller att media ofta väljer att rapportera från människor i/från Afrika och inte det specifika landet.

Sanningen är att Afrika är världens näst största världsdel, en kontinent med 54 olika nationer och ca 1 051 miljoner människor.  Detta faktum gör att generaliseringar blir väldigt missvisande.

Så vad kan vi då göra för att förändra vår bild av Afrika?

Vi kan konstatera att det krävs en mer nyanserad bild och det får man utav kunskap. När jag gick i skolan lades ingen, eller mycket lite, vikt på att lära sig om Afrika. I princip så läste vi om Egypten, lärde oss en del av länderna i geografin och läste om kolonialismen.  
Allt i från ett västerländskt perspektiv (i och med att det lilla jag lärde mig på något sätt har med Europa att göra).

Om man inte söker informationen själv grundas kunskapen på krigsfilmer, välgörenhetsgalor där vita västerlänningar kommer och räddar de svultna afrikanska barnen eller från löpsedlar som rapporterar om ännu en militärisk kupp.

Vad ger till exempel filmer som Gudarna måste vara tokiga (The Gods must be crazy, 1980) för intryck av Afrika? 

 

Så, för att följa upp denna viktiga diskussion har Marit bett sin väninna att göra samma associationslek med sin förskoleklass. Ni som läsare, tänk efter och lämna gärna en kommentar: Vad tänker du på när du hör ordet Afrika?

 

- Lina

Kommentera här: