Socialt Entreprenörskap

Vi har haft förmånen att få träffa många intressanta människor under de första veckorna av detta program. En av dessa är Fredrik Alfredsson, en ingenjör och social entreprenör som spenderar mestadels av året på Zanzibar där han är med och driver två bolag.
Socialt entreprenörskap handlar om, enkelt uttryckt, att förena företagande med sociala och samhälleliga mål. Alltså, tjäna pengar på en affärsidé som siktar mot att bidra till positiv utveckling där företaget verkar.
 
På Zanzibar finns en stor industri i att samla sjögräs som säljs vidare för att användas i bland annat hud- och hårvård. Det är framförallt kvinnor som sysslar med detta och de får generellt mycket dåligt betalt för sitt arbete.
 
Bilden är lånad från Seaweed centers hemsida
 
Fredrik var med och skapade Seaweed center i Paje på Zanzibars östkust (bara några mil från Makunduchi). Seaweed center samlar idag omkring 40 kvinnor som också är delägare i bolaget. Idag sker det också förädling av sjögräset och centret producerar och säljer bl.a. tvålar, hudlotion, schampo och spa-produkter. Många av hotellen i området använder sig av dessa produkter. För kvinnorna och deras familjer har detta lett till bättre och tryggare livsförhållanden, i första hand genom en fast inkomst men också genom utbildning. Vill ni läsa mer om Seaweed center kan ni göra det här 
 
Fredrik berättade också om det andra bolaget, Zanrec, som jobbar med avfallshantering på Zanzibar. De jobbar redan idag med återvinning av plast men verksamheten ska nu expandera och även omfatta bl.a. organiskt avfall, glas och metall.
 
Kommunal avfallshantering utgör en växande utmaning för många länder i Syd. Detta beror till stor del på urbanisering, industrialisering och växande befolkningar vilket resulterar i ökade mängder avfall. På Zanzibar saknas idag en fungerande avfallshantering och ön är hårt drabbad av nedskräpning och föroreningar vilket bl.a. leder till hälsoproblem (bl.a. genom andningsbesvär från eldning av avfall men också genom förorenat vatten och skadedjur).
 
Turismsektorn kan ses som en faktor som både ger möjligheter och utmaningar vad gäller avfallshanteringen på Zanzibar. Turismen skapar onekligen en hel del avfall som annars inte skulle finnas där. Men studier har visat att många hotell ser fördelarna med en välfungerande sophantering och många hotell har själva infört sophanteringsförbättringar. Ett 70-tal hotell har också anslutit sig till det nya initiativet. Det är också ett samarbete mellan 8 olika byar på Zanzibar som bland annat får miljöutbildning.
 
Men mycket av avfallshanteringen tycks vara fokuserad på turismverksamheten. Vilket på ett sätt verkar rimligt eftersom turisterna är de som gör störst ekologiskt avtryck, och genererar mycket av avfallet. Men de som lider mest av dålig avfallshantering är förmodligen inte turister. Därför är det ett viktigt initiativ att inte bara se till att skräpet försvinner utanför hotellen utan att avfallet återvinns, processeras och inte dumpas på informella soptippar där avfallet faktiskt utgör ett hot mot rent vatten, människors hälsa och ekosystemet som stort.
 
Vi ser fram emot att se vad detta projekt kan leda till vad gäller miljötillstånd och människors hälsa på Zanzibar.
 
 
- Theres

Kommentera här: