veckobrev v.14 / Newsletter w. 14

Scroll down for English translation!

Då var vi här igen då!
Det känns som att jag skriver veckobrev alldeles för ofta, veckorna går så fort! Vi är i slutet av vecka 14, redan vecka 17 tar vi vårt pick och pack och åker till Sverige igen. Men men, vi ska inte börja älta hur kort tid det är kvar i detta inlägg; vi ska prata om den gågna veckan!

Förra veckan var den sista med hushållerskor i hemmet, resten av tiden kommer vi att göra allt husarbete själva. Vi har infört helt nya rutiner där alla hjälps åt att städa, laga mat till middag och göra frukost tillsammans. Vi var väl lite oroliga över att det inte fanns någon elektrisk spis att laga maten på, men att laga över kol har gått över alla förväntningar, och alla middagar som lagats denna vecka har varit helt fantastiska. Vi har fått rotfrukter i currysås, Mchuzi (tomatbaserad sås) med chapati, och lök- och potatissoppa!

 

Såhär sitter man tillsammans på uteplatsen och förbereder kvällens middag.

I skolan har vi börjat sätta igång med matfestivalen på riktigt. Som vi skrivit på bloggen tidigare är matfestivalen ett projekt som tjejerna kommer jobba med i sommar. Syftet med festivalen är att ta tillvara på de mattraditioner som finns i området. Eleverna har delats upp i grupper utifrån olika områden att jobba kring, t.ex entertainment, handicraft, recipies. Management-gruppen jobbar för fullt för att se till att alla grupper gör det dom ska och att tidsplanen ska hålla. Vi kommer att jobba med detta varje dag tiden ut, och tjejerna blir mer och mer engagerade och vi tror 100% på att festivalen kommer bli något riktigt, riktigt bra. Om det är någon läsare som funderar på att ta sig till Zanzibar rekomenderar vi starkt att ni ser till att besöka Makunduchi i slutet av augusti, då festivalen kommer gå av stapeln!

Vi har också intervjuats av P4 Norrbotten om vår utbildning, lyssna från 34.40 HÄR!

Vi hörs snart igen kära bloggläsare!English translation:

Here we are again! It feels like I'm writing the weekly letters far too often, the weeks go by too fast! We are at the end of week 14, at the end of week 17 we take our things and leave for Sweden again. Well well, we shouldn't start to dwell on the short time remaining of our time here; let's talk about the past week!

Last week was the last with the housekeepers at home, the rest of the time we will do all housework ourselves. We have introduced new routines where everyone helps to clean, cook dinner and make breakfast. We were a bit worried of the outcome because there is no electric stove to cook on, but to cook over charcoal has exceeded all expectations, and all the dinners that has been prepaired this week has been absolutely amazing. We have eaten root vegetables in curry sauce, Mchuzi (tomato based sauce) with chapati, and onion and potato soup!

In school we have started launching the food festival for real. As we posted on the blog before, the food festival is a project that the girls will work with this summer. The aim of the festival is to take advantage of the culinary traditions that exist in the area for a very long time. The girls have been divided into groups based on different areas to work with, such as entertainment, handicraft, recipies etc. The management group are working hard to ensure that all groups do what they should and that the schedule will hold. The girls are getting more and more involved and we believe to 100% that the festival will be something really, really good. If there are any readers who are looking to go to Zanzibar any time soon, we strongly recommend that you make sure to visist Makunduchi at the end of August, when the festival will take place!

We have also been interviewed by P4 Norrbotten about our education, listen from 34.40 HERE!

Talk to you soon dear blog readers!


-Ebba 

Kommentera här: