Vecka 7!?!? Newsletter

For English version scroll down.

Vecka sju alltså?! Känns som det var igår jag berättade om vecka sex. Nåja. Här på Zanzibar har vi varit med om en tropisk storm! Den Tanzanska meterologiska myndigheten utfärdade på måndagen en varning för häftiga skyfall med 50 milimeters nederbörd på ett dygn, vindar på över 40 km per timme och 2 meter höga vågor.

 

Vi såg inte så mycket av varken vågor eller vind men regnade gjorde det minsann! Himlen öppnade sig med dunder och brak och släppte oerhörda mängder regn under två dygn. Makunduchis röda och dammiga jord förvandlades snabbt till en hal och klibbig sörja under första delen av veckan. Nu har stormen dragit vidare och vägarna har nästan torkat upp, många har passat på att så och sätta plantor medan marken var mjuk och fuktig och det känns som att området har blivit lite grönare. Förlåt, så Sverige-klyschigt att tala om vädret men en tropisk storm är väl ändå värt att nämna?

 
Men det finns ju inget dåligt väder, bara dåliga kläder, och de torkar ju alltid!
 
 

Arbetet på centret flyter på bra och vi glädjs extra över att eleverna börjar känna sig mer bekväma och trygga i gruppen, det märks framför allt på deras ökade självförtroende.

Denna vecka är vi också extra glada över att kunna dela med oss av ett projekt som vi arbetar mycket med vid sidan av undervisningen. Som ni vet är ju vårt uppdrag tvådelat, åtminstone geografiskt. Vi arbetar för att värna och utveckla lokal demokrati i olika former här på Zanzibar såväl som i Kiruna.

När vi kommer tillbaka till Kiruna i maj kommer uppdragets fokus ligga på att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism. Trogna läsare känner säkert igen att vi arbetat mycket med sådana frågor under hösten. Det finns förstås en massa olika sätt som en kan arbeta med dessa frågor och vi har funderat och klurat hårt, mycket och länge på hur vi på bästa sätt kan engagera så stora delar av Kiruna som möjligt i detta arbete. Redan hemma i Kiruna väcktes idén om att ordna en festival under våren och efter mycket intressant och oerhört givande arbete är vi nu superentusiastiska över att det kommer att bli av: Mellan den 22:a-25:e maj kommer volontärlinjen att arrangera ett anti-rasistiskt evangemang, med syfte att samla hela samhället, såväl näringsliv, skolor, civilsamhälle som Kirunabor, på Malmfältens folkhögskola.

Festivalen kommer bl.a. inkludera workshops (allt från breakdance till brödbak) interaktiva föreläsningar, seminarium, filmvisningar och avslutas med en gratiskonsert med ingen mindre än den norska popartisten Samsaya! Youtube:a henne och känn peppen! Vi är oerhört taggade över att detta blir av, särskilt då alla som vi varit i kontakt med har varit så enormt stöttande och positiva till idén men också för att vi under denna helg får chansen att arbeta med våra hjärtefrågor tillsammans med Kirunas befolkning: Hela festivalen kommer genomsyras av anti-rasism, jämlikhet och solidaritet som ska så frön av gemenskap och medkänsla. Med hjälp av humor, kärlek och utbildning skapar vi tillsammans ett mer öppet och demokratiskt Kiruna!

Välkommen till Pamojafestivalen!

Har du frågor kring festivalen eller vill du bidra till festivalen på något sätt, hör av er till vår festivalgeneral Marit J. Kindsbækken på (mj_kind@hotmail.com)

Trevlig helg!

- Theres

 

News letter, week 7
Week seven past too quickly! It feels as if it was yesterday I was telling you about week six. Oh well! Here on Zanzibar we experienced a tropical storm last week! The Tanzanian meteological agency issued a warning on monday, the warning informed about heavy rainfall; exceeding 50 milimeter in 24 hours, strong winds; exceeding 40 kilometers per hour and large waves; exceeding 2 meters!
 
We did not see much of neither waves nor winds but it sure did rain! The sky opened up with a bang and released extreme amounts of rain during two days. The thin roofs were pattering like machineguns and the thunder was so loud, as if the sky was completley irreconcilable. The red and dusty soil of Makunduchi quickly transformed into a slippery and sticky sludge. The storm has now moved on, but a more gentle rain still lingers. Many people in Makunduchi took the opportunity to sow and put plants in the ground while the soil was soft and moisty. The area is already a lot greener and lush. I appologize for the some what Sweden-stereo-typical topic, we do like to nag about the weather. But a tropical storm is worth the mentioning, don't you think?
 

 
 
The work at the center is going well and we are especially happy to see that the students are beginning to feel more comfortable and secure in the group, this is particularly evident in there increased self-confidence.
 
This week (read last week), we are also especially excited to share a side project that we are working with. As you might know, our mission is divided in two parts, at least geographical. Our objective is to protect and develop local democracy in different forms, here on Zanzibar aswell as in Kiruna, Sweden. When we return to Kiruna, the focus of our mission will be working with xenophobia and racism. Alot of our time in Kiruna was spent on working with these issues. There are, of course, various ways one can adress questions of this sort. Thats why we have spent alot of time and energy trying to figure out the best way to do so in a way that will involve all parts of the community in Kiruna.
 
The idea of having a festival in Kiruna during the spring was brought up even before we came to Zanzibar and now after a very intensive, interesting and incredibly rewarding work process we are super-enthusiastic to tell you that it is going to happen: Between the 22th and the 25th of May the volountary program of Malmfältens folkhögskola will arrange a festival with focus on anti-racism, equality and solidarity, with the purpose of gathering the entire community.
 
The festival will include activities such as workshops (in everything from breakdancing to how to make Swahili-bread), interactive lectures, seminars and movies. We will close the festival with a free-concert with no less than the Norwegian popartist Samsaya! If you don't already know of her awesomeness I strongly advice you to go to youtube and check her out! We are extremley excited over the fact that this festival will take place. Not only becuase everyone that we have been in contact with during the process has been so supportive and possitive (thank you all!), but also becuase we get the chance to work with questions that are close to our hearts together with the population of Kiruna. Using the festival-values of anti-racism, equality and solidarity we hope to plant seeds of compassion. Through humour, love, culture and education, we can create a more open and democratic Kiruna, together!
 
Welcome to the Pamoja-festival!
 
If you have any questions concerning the festival or if you like to contribute in some way. You are most welcome to contact our festival-General, Marit J. Kindsbækken: mj_kind@hotmail.com)
 
Now, if you excuse me, I have a new week to catch, Enjoy yours!
 
- Theres

Kommentera här: