How to wear a kanga

 
Det finnes sikkert 100 variasjoner for hvordan man kan bære en kanga. Det tradisjonelle tøystykket bæres av kvinner og noen ganger menn i hele øst-Afrika og brukes også som gardiner, duk, laken og til å svøpe babyer i.
Kangaen består av to identiske deler på ca. 1,5 meter. Den har et mønster som går rundt hele kanten kalt pindo på swahili, i midten av den er det et mønster som skiller seg fra kanten som kalles mji.
Den viktigste delen av en kanga er tekstlinjen, jina, som varierer fra kanga til kanga. Her kan man lett tråkke i salaten hvis man ikke får oversatt teksten. Budskapet i teksten er veldig viktig når man bærer kangaen og spesielt om man skal gi bort en i gave til noen. 
 
Eksempler på tekstlinjer kan være:
 
Mwanamke mazingira tuanataka, usawa, amani, maendelo — We (women) want equality, peace, and progress
Mkipendana mambo huwa sawa — Everything is all right if you love each other
 
There are probably 100 different ways to wear a kanga. The traditional cloth is worn by women and sometimes men throughout East Africa and is also used as curtains, table cloths, bed sheets and to swadle babies in. 

Kanga consists of two identical parts of cotton fabric approx. 1.5 meters. It has a pattern that goes around the edge called pindo in Swahili, in the middle of it there is a pattern that differs from the edge called mji.
The important part of a kanga is the line of text, the jina, that vary from kanga to kanga. It is easy to make a blunder if you do not get the text translated. The message of the text is very important when wearing kangas and especially when you buy one as a gift.

Examples of text lines can be:

Mwanamke Mazingira tuanataka, usawa, amani, maendelo - We (women) want equality, peace, and progress
Mkipendana Huwa mambo sawa - Everything is all right if you love each other

When Anisa and Nasra was in Kiruna showed us some of the ways you can take on a kanga.

 
Da Anisa og Nasra var i Kiruna viste de oss noen av måtene man kan ta på en kanga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Marit

Kommentera här: