FACIT för EU-quiz och Vad vet du om världen!

FACIT – Rätt svar i fetstil

EU- Quiz

  

1. Var finns Europeiska centralbanken?

 1. Bryssel, Belgien

X. Frankfurt, Tyskland

2. Paris, Frankrike

 

2. Hur högt var valdeltagandet i Europa sist det var EU-val?

1. 43 %

2. 52 %

3. 38 %

 

3. Hur många mandat finns i Europaparlamentet?

1. 487

X. 575

2. 751

 

4. När blev Sverige formellt medlem i EU?

1. 1993

X. 1995

2. 2000

 

5. Vart femte år är det val till Europaparlamentet, när hålls nästa EU-val?

1. 25 maj, 2014

X. 14 september, 2014

2. 9 maj, 2015

 

6. Måste ett land vara medlem i Eu för att få vara med i Eurovision song contest?

1. Ja

X. Nej

2. Nej, men de måste uppfylla Köpenhamns kriterierna

 

7. Samarbetet mellan EU-länderna bygger på ett antal fördrag, ett slags grundlag för EU-samarbetet. Vad kallas det nu gällande Eu-fördraget?

1. Nicefördraget

X. Lissabonfördraget

2. Romfördraget

 

8. 18 av EU:s 28 medlemsländer har infört Euro som valuta, men vilket av följande länder har Euro som officiell valuta trots att det inte är medlem i EU?

1. Norge

X. Monaco

2. Kosovo

 

9. Det finns EU-regler om skydd av livsmedel med särskilt ursprung. Vilket av nedanstående svenska livsmedel är inte beviljatskydd enligt EU:s regler om garanterad traditionell specialitet?

1. Surströmming

X: Falukorv

2. Hushållsost

 

10. EU har numera 28 medlemsländer. Vilket land gick med i EU i juni 2013?

1. Serbien

X. Kroatien

2. Island

 

11. Vilken fotbollsspelare banade väg för fri rörlighet inom EU för professionella fotbollsspelare?

1. Jean-Marc Bosman

X. David Beckham

2. Diego Maradona

 

11. Med hur många procent ska vi ha minskat koldioxidutsläppen inom EU till år 2020, enligt EU:s miljömål?

1. 20 %

X. 40 %

2. 10 %

 

 

 

Vad vet du om världen?

 

1. Latinamerika omfattar ett antal länder i Västindien, Centralamerika, Sydamerika och Nordamerika. Hur många länder räknas till Latinamerika?

1. 21

X. 26

2. 30

 

2. Afrika är världens näst största kontinent. Hur många länder finns det i Afrika?

1. 56

X. 48

2. 62

 

3. Hur många av världens barn dör innan de fyllt 5 år?

1. 5%

X. 3 %

2. 8 %

 

4. Vad är det gamla namnet för Thailand?

1. Siam

X. Ceylon

2. Myanmar

 

5. Vilket land inom EU släpper ut mest Växthusgaser per person?

1. Tyskland

X. Luxemburg

2. Spanien

 

6. Hur många procent av världens vuxna befolkning (över 15 år) kan läsa och skriva?

1. 84%

X. 90 %

2. 77%

 

7. I Afrika bor 1000 miljoner människor, ungefär hur många mobilabonnemang finns registrerade i Afrika?

1. 100 miljoner

X. 500 miljoner

2. 800 miljoner

 

8. Fråga nummer åtta, de åtta Millenniemålen, vilket år ska de uppnås?

1. 2015

X. 2020

2. 2010

 

9.  Hur många barn tror du kvinnor i världen föder i genomsnitt?

1. 3,2 barn

X. 2,5 barn

2. 5,3 barn

 

10.  Vilken är medellivslängden i världen?

1. 58 år

X. 66 år

2. 71 år

 

11. Hur många liter vatten går det åt för att tillverka ett par jeans?

1. 12 000 liter

X. 8 000 liter

2. 4 000 liter

 

12.  Vilket land var först med att införa kvinnlig rösträtt?

1. Sverige

X. Nya Zeeland

2. Norge

Kommentera här: