Veckobrev

(Scroll down for english translation)
 
Volontärklassen är åter samlade efter lovet - mer taggade än någonsin tidigare!
 

Måndagen bjöd i vanlig ordning på en swahililektion med genomgång av nödvändiga nycklar som vi behöver till att förstå språket ännu bättre. Vi hade även pictionary på tavlan med verb som vi började med innan lovet.
 
Efter lunch kombinerade vi promenad med att lyssna till Christine som läste upp korta berättelser om betydelsefulla människor som har kämpat för mänskliga rättigheter, inspirerande! Det är även en introduktion till vad vi ska arbeta med härnäst, nämligen att fördjupa oss i varsin MR-hjälte.
 
 
Snart har alla redovisat sina språkträd, vilket har varit fantastiskt roligt att ha fått ta del av. Är personligen väldigt imponerad över hur klassen (och Marit ofc) inte bara har använt sin skilda kreativitet med träden utan också förenat med övriga hjälpmedel. Vi har fått lyssna på alltifrån radiostycken med breda dialekter till gamla berättelser som man skrev när man var liten och precis hade lärt sig skriva.
 
Vi har även turats om att gå och vaccinera oss under veckan och haft lektioner där vi delat med oss om hur vi reagerar när vi känner oss irriterade, otillräckliga eller ledsna. Samt hur vi vill bli bemötta när vi känner så och om det är någonting annat klassen bör känna till inför resan till Znz.
 
 
Onsdagen var en extra speciell dag för mig eftersom jag fyllde 21 år då. Klassens skönsång på morgonen gjorde mig extra pigg och glad. Vi fortsatte med att spela handelsspelet resten av förmiddagen. På eftermiddagen var vi på en mycket uppskattad konsert med Maxida och Mimie Märak som Simon har skrivit om tidigare.
 
I slutet av veckan hade vi samhällslektioner med Tommy och planeringen av Pamojafestivalen fortsätter med spänning.
 
I fredags gick vi ner till konferensbyggnaden och lekte med stolar. Vi fick nämligen varsin lapp där det antingen stod: "ställ alla stolar upp och ned", "ställ alla stolar i en cirkel", "ställ alla stolar vid väggen" eller "ställ alla stolar i det andra rummet". Utan att prata med varandra skulle vi nu utföra vårat uppdrag. Det vi inte förstod var att vi kunde samarbeta så att alla blev nöjda. Efteråt diskuterade vi vad som faktiskt hände, hur man reagerade, hur man kommunicerade, hur man upplevde att bli motarbetad och hur man kände när någon faktiskt gjorde likadant. Vi pratade även om vad man kan jämföra övningen med för situationer i samhället.
 
 
Kort och gott en väldigt bra vecka! Må gott.
 
Frida
 
 
English translation:

The volunteer class has gathered again after our autumn break – more passionate than ever!

As usual on Monday morning we had a Swahili lesson with a rundown of the necessary “keys” to understand the language better. We also played pictionary on the board with verbs we learned before our break. 

After lunch we combined a walk with listening to Christine reading several short stories about meaningful persons who've fought for human rights, inspiring! It was also an introduction to what we're going to work with now, each student will read more about a human rights hero and then present it to the class.  

Soon we've all presented our language-trees, which has been a pleasure to be a part of. I am personally very impressed with how the class (and Marit of course) didn't just use their differing creativity for the trees but also incorporated other materials. We have listened to everything from radio episodes with broad dialects to old stories written when you were a kid and just learning to write. 

We have also taken turn getting vaccinated this week and had classes where we shared how we react to feeling irritated, inadequate or sad. As well as how we'd like to be met when feeling this way and  other useful information the class should know about in preparation for the trip to Zanzibar. 

Wednesday was a very special day for me as it was my birthday. The class birthdaysong in the morning made me extra alive and happy. After that we played a Merchant game the rest of the morning. In the afternoon we visited a very appreciated concert with the Märäk sisters, whom Simon has written about before. 

At the end of the week we had lessons with Tommy in social studies and the planning of the Pamoja festival continues with excitement. 

This Friday we went to the conference building on school and played with chairs. The game involved getting a note where it said one of four things: “put all the chairs upside down”, “put all the chairs in a circle”, “put all the chairs to the wall”, or “put all the chairs in the other room”. Without talking to each-other we were then supposed to achieve our objective. What we didn't understand at first was that it was possible to cooperate so that everyone got what they wanted. Afterwards we discussed what actually happened, how you reacted, how you communicated, what it felt like getting opposition, and what it felt like when someone helped you or did the same as you. We also talked about what kind of situation in real life you could compare this game to. 

In summation, a very good week! Feel well.

Frida

Photos by Michael Neumann

Kommentera här: