Veckobrev

 Scroll down for English translation

Hej med er! Ytterligare en vecka har gått och nu är det alldeles strax höstlov, något som under första veckan kändes som en evighet bort. Men, tiden går och här står vi nu!

Måndagen ägnade vi som vanligt åt att prata så mycket engelska som möjligt. Christines lektioner kretsade kring normer och hur vi människor uppfattar varandra. Vi hade även en gruppövning som gick ut på att hitta fem saker vi hade gemensamt, och en som skilde var och en från resten av gruppen. Det är intressant, hur vi är så olika men ändå ganska mycket samma. Vi lyssnade även till Chimamanda Adichies tal The danger of a single story, en berättelse om faran i att låta en enda historia representera en hel situation. Här hittar ni det, det absolut bästa talet skribenten i fråga någonsin hört.

Under tisdagen fick vi höra de första språkträdsredovisningarna. Kreativa, roliga redovisningar som kommer att fortsätta under kommande veckor. Vi sammanfattade det vi lärt oss såhär långt i Swahilin; Meningsbyggnad, presentationer, familjeord och hälsningsfraser bland annat. Jipe moyo – ge inte upp!

Onsdagsförmiddagen bjöd på ett besök av Timo Saarensilta, student vid samhällsplanerarprogrammet på Umeå universitet, som skrivit sitt examensarbete i Tanzania rörande kvinnliga studenter vid University of Dar Es-Salaams trygghet och hur det påverkar deras skolgång. Han berättade även om hur han i allmänhet upplevde sin vistelse i både Tanzania och Uganda, följt av många frågor och funderingar från klassen. Tack för det! Eftermiddagen innehöll en närmare presentation om ICT4D (Information and communication technology for development) med Marit. Kortfattat beskrivet, hur informations – och kommunikationsteknik kan användas i utbildande syfte. ICT-centret i Makunduchi blir trots allt vår arbetsplats från och med januari, så det kom väl till pass. 

 
Så var det torsdag och Fairtrade Challenge! Det blev otroligt lyckat, STORT tack Coop Forum Kiruna för sponsring av ingredienserna till fikat! Vi hade två fika – och informationsbord, ett i skolan kring lunch och ett i Gallerian i centrum. Fikat gick åt och vi fick även chansen att informera en del både om Fairtrade och vår utbildning. Pernilla ska ha en stor eloge som med sin föreläsningsförmiddag om Fairtrade blev startskottet för idén. De frivilliga bidrag vi fick in för fikat vi delade ut lades till en pott att ta ur för aktiviteter tillsammans med eleverna nere på Zanzibar. Vi tackar alla generösa Kirunabor! Parallellt pågick skoldagen som vanligt, Tommys förmiddag ägnades åt diskussion kring olika former av näthat och förberedelse – och planeringspassen på eftermiddagen blev en värderingsövning om hur vi fungerar i genomförandet av ett projekt. 
 
 
Sist – och minst, fredagen som bara blev en kort lektion. Där lekte vi, med Marit som Scorpion Queen och klassen som undersåtar. Ett perfekt, avslappnat sätt att avsluta veckan!
 
 
Bör nämnas också att Sápmi Pride -festivalen tog plats i Kiruna under helgen, och att många av oss var med och paraderade, lyssnade till artister eller bara var på plats.
Kärlek är för alla – tack för ännu en fantastisk vecka!
 
 
 
Hello! Another week has passed and the autumbreak is soon to come. It felt so far away during our first days in August! However, time passes and here we are!

 

Monday was, as usual, our english – speaking day. Christine's lessons were about norms and how people think of each other according to them. We also had a groupexcercise where we were supposed to find five things we had in common and one thing that separated each of us from the group. It's funny how we are different, but somehow quite the same. We listened to Chimamanda Adichies speach The danger of a single story, about how misleading it can be to let one single story be the only truth. Here you can find it, one of the greatest speaches ever told, at least if you ask me.

Last tuesday we heard the first language tree presentations. They were creative and funny and more will come in the following weeks. We summarized the Swahili we have learned so far; Constructing sentences, presentations, family words and how to greet each other. Jipe moyo – don't give up!

 

Wednesday morning we got a visitor – Timo Saarensilta from Umeå university. He has written his bachelor´s degree in Tanzania concerning women studying at universty of Dar Es-Salaam, their safety around the university and how it affects their studyresults. He also told us about his experience of being in Tanzania and Uganda in general, followed by many questions from the class. Thanks for that! In the afternoon Marit held a presentation about ICT4D (Information and communication technology for development). In short terms how we can use information and communication tecniques in education. After all, the ICT – centre in Makunduchi is going to be our workplace from January, so it felt useful.

 

Then came Thursday and Fairtrade Challenge! It was a success and a big thank you to Coop Forum Kiruna who sponsored the ingredients for the Fairtrade cookies! We had two information- and coffee tables, one at Folkhögsskolan around noon and the other in a galleria in the citycenter in the afternoon. People were happy about the cookies and the coffee and we also had the chance to inform about both Fairtrade and our education. We thank Pernilla, whose day of Fairtrade – information became the foundation of this idea. The money people gave for the coffee and the cookies were collected in order to finance activities with the students in Zanzibar. We appreciate the generosity of all citizens of Kiruna! Furthermore, the schoolday went on with a lesson about different forms of internet abuse with Tommy and a value exercise with Marit about how we think and act in the process of planning a project.

 

Last – and this time least, Friday with it's short lesson. We played, with Marit as the Scorpion Queen and the class as her servants. A perfect, relaxed way to finish the week!

Worth mentioning is Sápmi Pride – a festival which took place this weekend. Many of us were there to join the parade, watch performances or just to participate. Love is for everybody – thanks for another amazing week!

 

Photos by Michael Neumann and Julia Strömberg

 - Linn

Fairtrade challenge 16/10

For translation in English, scroll down!

 
 
 
 
 
I torsdags var det fairtradechallenge, vilket går ut på att uppmärksamma fairtrademärkningen genom att fika rättvist. Kravet var att minst en fairtrade-ingrediens skulle finnas med i bakverket. Tack vare sponsring från Coop Forum i Kiruna kunde vi använda fairtradeprodukter i mycket större utsträckning. Först delade vi ut gratis fika på vår skola, Malmfältens Folkhögskola, där elever, lärare och andra nyfikna hade möjligheten att ta del av information och fika samtidigt. På eftermiddagen var det dags för att möta Kirunaborna i ”Gallerian”och ge alla möjligheten att smaka på Fairtrade. Många valde att ge oss ett bidrag trots att detta absolut inte var ett krav, dessa pengar kommer användas till aktiviteter med kvinnorna på Zanzibar.

Tack alla själar som gjorde denna dag lyckad! Över 650 000 personer fikade i torsdags (i Sverige!) vilket var rekord!

Photo by: Jonna Nilimaa

 

Vad innebär fairtrademärkningen?

Fairtrade är internationellt och är ett av Sveriges tre mest kända produktmärkningar, det är en oberoende märkning som ställer krav på mänskliga rättigheter och miljö. Varor med märkningen går att hitta i de flesta mataffärer och allteftersom fler köper fairtrade blir utbudet större och inkluderar fler varugrupper. Du kan i och med dina aktiva val i butikerna bidra med bättre arbetmiljö och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländerna. Fairtrade hjälper människorna att med egen kraft skapa en tryggare och en långsiktigt hållbar tillvaro.Tillsammans med en rättvis handel blir världen bättre och fattigdomen minskar. Tack vare Fairtrade får bland annat fler barn gå i skola istället för att arbeta, lokalbefolkningen får ökat inflytande och bättre tillgång till hälsovård.

 Du har möjlighet att påverka och visa vägen för rättvisa genom att välja dina varor med omsorg. Börja med det du använder/äter mest i din vardag, exempelvis kaffe, bananer och choklad?

Endast kaffeproduktionen berör cirka 25 miljoner odlare och deras familjer. Ett av de största hälsoproblemen i länder där kaffe odlas är skador från bekämpningsmedel som används på plantagen.

Chokladbiten eller morgonkaffet smakar så mycket bättre när människor och miljö får vad dem förtjänar för att förse världen med smaker och produkter som gör vardagen roligare!

Läs mer om vad Fairtrade gör för världen:

www.fairtrade.se

 

                    Photo by: Michael Neumann, för mer bilder kika in på: www.myhome.smugmug.com

 

Du kan göra skillnad!

/ Jonna

 

 
 
 

 

Last Thursday was time for ”Fairtrade Challenge”, to pay attention to the Fairtrade label through a fair coffee break. One ingredient in the pastry had to be at least Fairtrade. Thanks to the supermarket Coop Forum we could used Fairtradeproducts to a greater extent. The first coffee break was in our school, Malmfältens Folkhögskola, where students, teachers and other curious people had the possibility to share information and enjoy muffins at the same time. To give the opportunity to anyone in Kiruna were also at the mall in the afternoon to serve chocolate pastries made from Fairtrade and ecological products. Many people came and some also decided to donate money, which was not a requirement. We are very grateful and we are going to bring the donations to Zanzibar and do some activities with the women.

 Thank you every soul that made this Thursday so successful! Over 650 000 (!) persons where involved in the challenge, which was a record in Sweden!

 

What does the fairtrade label mean?

Fairtrade is an international label and one of the three most well known label in Sweden. It´s an independent markering that requires humans rights and environment. You can find products with the label in a majority of grocery stores. Gradually when people choose more Fairtradeproducts the selection expand and it becomes more easy to find your products. Different by doing an actively choice in your everyday life you contribute to better health and security at the work and sustainable lifestyle for farmers and employers in developing countries. With help from Fairtrade the people by their own power can build a more safe and sustainable lifestyle. Together with a fair commerce the world is getting better and the poverty declines. Thanks to Fairtrade the children can study instead of working, the local population can effect the society and also get better healthcare.

 You have the opportunity to influence and show the way for justice to shopping with concern. Begin with the products you use frequently, maybe coffee, bananas or chocolate?

The coffee production affect around 25 millions of farmers and their families. One of the biggest health problems in countries where coffee is a dominated exporter is injury from pesticides.

 The chocolate or coffee taste so much better when humans and the environment gets what they deserve in support when providing the world with taste and products which make our weekdays more pleasent!

 Read more about the world of Fairtrade:

www.fairtrade.se

 

                    Photo by: Michael Neumann

 

 

You can make difference every day!

/ Jonna

 

 

 

Veckobrev

Hej på er alla fina bloggläsare! 

(For english translation, scroll down)

 

Tiden går i rasande fart, den sjätte veckan har passerat. Här är en liten sammanfattning vad vi har haft för oss:

I måndags var det som vanligt engelska som gällde. Vi fördjupade oss i mänskliga rättigheter genom att Christine talade om diskriminering. Vi lärde oss om vilka rättigheter vi har i Sverige och skillnaden mellan en kränkning och en diskriminering. Förutom engelska, så hade vi även swahili-lektion som en språklig start på veckan. Första lektionen gästades av Jocelyn (som är proffs inom språket) och sedan stod familjepresentationer på schemat, så nu vet vi vad alla i klassens föräldrar jobbar med På kvällen var det Barnrättscafé som Christine höll i. Hon är nämligen inte bara vår lärare utan även informatör och föreläsare för Rädda Barnen! 

 
I tisdags så var det Pamoja-dag! Vi satte igång planeringen för vår kommande festival nästa år i maj. Många tankar och idéer byttes ut och vi har nu en stadigare grund till hur vi vill gå till väga. Förresten betyder pamoja tillsammans på swahili. 

Onsdagen innehöll en hel del roligheter liksom alla andra dagar. Vi hade en lektion om hur normer utspelar sig i samhället, det var en spännande diskussion. Marit gick sedan igenom vilka möjligheter det finns i att hålla i extrakurser på Zanzibar, då inte bara kunskapsutbyte för kvinnorna i WEP utan för alla olika målgrupper. På eftermiddagen anordnade vi i klassen ett evenemang som vi valt att kalla ”Meetingpoint”. Syftet var att skapa en relation mellan oss klasser som går på skolan. Det innebar att man kunde hänga, spela spel, snacka lite, dricka kaffe och ha roligt samt lära känna nya personer. Det kom många härliga människor, vilket var superkul! En kille som jag (Elin) spelade lite Fia med knuff med, sa att han var jätteglad för att vi alla var där tillsammans och hängde. Uppskattningen från honom värmde i hjärtat! 

 
Torsdagen började med att vi hade föreläsning om maktordningar. David som har hand om IT:n på skolan redogjorde för hur datasalen och nätverket är uppbyggt på ICT-center, i Makunduchi. Dagen avslutades med fortsatt arbete inför pamoja-festivalen.

Efter fyra dagar som kändes som en halv dag, blev det fredag. Vi lekte lekar bl a ”monster och pippi" och löste gåtor (nej vi går inte på lekis). Efter lunch anlände några från förra årets volontärklass, en av dem vid namn Ebba höll i en lektion om genus. 

 
Nu är det söndag, helgen har varit strålande och i morgon är det måndag. 

Grattis igen Christine! (hon fyllde år i lördags)

 

PS. Livet är underbart! 

Elin

 

English translation:

Hello to all of you lovely readers!

Time moves at breakneck speed, the sixth week has passed. Here is a short summary of what we have been doing: 

Last Monday we had as usual an English-speaking day. Christine talked about discrimination and we immersed ourselves in human rights. We learned what rights we have in Sweden and what the differences are between a violation and discrimination. In addition to English, we also talked Swahili as as a fun start to the week. Jocelyn, who is a professional in swahili, visited our class to help us and answer our questions. Further on we had family presentations on the schedule, we now know all about each others families! 

In the evening we attended to an event with Save the Children called ”Barnrättscafé”. Christineheld the lecture because she is in addition to a teacher, an educator for Save the Children.

Last Tuesday, it was Pamoja-day! We started planning for our upcoming festival next spring. We shared many thoughts and ideas during the day. By the way, pamoja means together in Swahili.

As all other days, last Wednesday was a fun day. We had a lesson about how norms are set in society, which led to an exciting discussion. In the afternoon Marit told us about what opportunities we have to arrange additional courses in Zanzibar. Courses considering everyone, not just the WEP-women.

In the afternoon we arranged an event called ”Meetingpoint” at the school. The intention were to cross boarders over programmes. We hung out, played games, talked, drank coffee and had fun. A lot of lovely people came, which was great! A guy who I (Elin) played a Swedish game named Fia med knuff with, said he was really happy that we were all there together, the appreciation warmed my heart!

Last Thursday stared with a lecture about power structures and after that David continued with an information lesson about the internet situation at ICT, Makunduchi. The last hours were spent in preparing the pamoja-festival.

After four days - which seemed like no time at all - Friday accrued. We played a lot of games, like ”monsters and pippi” and we solved riddles (yes we are ”adults”). In the afternoon some of last year volunteers arrived. One of them called Ebba held a lesson about gender.  

Today it is Sunday, the weekend has been brilliant and tomorrow it is Monday.

Happy birthday again Christine! (Her birthday was last saturday)

 

PS. Life is wonderful!

Elin