Fairtrade challenge 16/10

For translation in English, scroll down!

 
 
 
 
 
I torsdags var det fairtradechallenge, vilket går ut på att uppmärksamma fairtrademärkningen genom att fika rättvist. Kravet var att minst en fairtrade-ingrediens skulle finnas med i bakverket. Tack vare sponsring från Coop Forum i Kiruna kunde vi använda fairtradeprodukter i mycket större utsträckning. Först delade vi ut gratis fika på vår skola, Malmfältens Folkhögskola, där elever, lärare och andra nyfikna hade möjligheten att ta del av information och fika samtidigt. På eftermiddagen var det dags för att möta Kirunaborna i ”Gallerian”och ge alla möjligheten att smaka på Fairtrade. Många valde att ge oss ett bidrag trots att detta absolut inte var ett krav, dessa pengar kommer användas till aktiviteter med kvinnorna på Zanzibar.

Tack alla själar som gjorde denna dag lyckad! Över 650 000 personer fikade i torsdags (i Sverige!) vilket var rekord!

Photo by: Jonna Nilimaa

 

Vad innebär fairtrademärkningen?

Fairtrade är internationellt och är ett av Sveriges tre mest kända produktmärkningar, det är en oberoende märkning som ställer krav på mänskliga rättigheter och miljö. Varor med märkningen går att hitta i de flesta mataffärer och allteftersom fler köper fairtrade blir utbudet större och inkluderar fler varugrupper. Du kan i och med dina aktiva val i butikerna bidra med bättre arbetmiljö och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländerna. Fairtrade hjälper människorna att med egen kraft skapa en tryggare och en långsiktigt hållbar tillvaro.Tillsammans med en rättvis handel blir världen bättre och fattigdomen minskar. Tack vare Fairtrade får bland annat fler barn gå i skola istället för att arbeta, lokalbefolkningen får ökat inflytande och bättre tillgång till hälsovård.

 Du har möjlighet att påverka och visa vägen för rättvisa genom att välja dina varor med omsorg. Börja med det du använder/äter mest i din vardag, exempelvis kaffe, bananer och choklad?

Endast kaffeproduktionen berör cirka 25 miljoner odlare och deras familjer. Ett av de största hälsoproblemen i länder där kaffe odlas är skador från bekämpningsmedel som används på plantagen.

Chokladbiten eller morgonkaffet smakar så mycket bättre när människor och miljö får vad dem förtjänar för att förse världen med smaker och produkter som gör vardagen roligare!

Läs mer om vad Fairtrade gör för världen:

www.fairtrade.se

 

                    Photo by: Michael Neumann, för mer bilder kika in på: www.myhome.smugmug.com

 

Du kan göra skillnad!

/ Jonna

 

 
 
 

 

Last Thursday was time for ”Fairtrade Challenge”, to pay attention to the Fairtrade label through a fair coffee break. One ingredient in the pastry had to be at least Fairtrade. Thanks to the supermarket Coop Forum we could used Fairtradeproducts to a greater extent. The first coffee break was in our school, Malmfältens Folkhögskola, where students, teachers and other curious people had the possibility to share information and enjoy muffins at the same time. To give the opportunity to anyone in Kiruna were also at the mall in the afternoon to serve chocolate pastries made from Fairtrade and ecological products. Many people came and some also decided to donate money, which was not a requirement. We are very grateful and we are going to bring the donations to Zanzibar and do some activities with the women.

 Thank you every soul that made this Thursday so successful! Over 650 000 (!) persons where involved in the challenge, which was a record in Sweden!

 

What does the fairtrade label mean?

Fairtrade is an international label and one of the three most well known label in Sweden. It´s an independent markering that requires humans rights and environment. You can find products with the label in a majority of grocery stores. Gradually when people choose more Fairtradeproducts the selection expand and it becomes more easy to find your products. Different by doing an actively choice in your everyday life you contribute to better health and security at the work and sustainable lifestyle for farmers and employers in developing countries. With help from Fairtrade the people by their own power can build a more safe and sustainable lifestyle. Together with a fair commerce the world is getting better and the poverty declines. Thanks to Fairtrade the children can study instead of working, the local population can effect the society and also get better healthcare.

 You have the opportunity to influence and show the way for justice to shopping with concern. Begin with the products you use frequently, maybe coffee, bananas or chocolate?

The coffee production affect around 25 millions of farmers and their families. One of the biggest health problems in countries where coffee is a dominated exporter is injury from pesticides.

 The chocolate or coffee taste so much better when humans and the environment gets what they deserve in support when providing the world with taste and products which make our weekdays more pleasent!

 Read more about the world of Fairtrade:

www.fairtrade.se

 

                    Photo by: Michael Neumann

 

 

You can make difference every day!

/ Jonna

 

 

 

Kommentera här: