Veckobrev

 Scroll down for English translation

Hej med er! Ytterligare en vecka har gått och nu är det alldeles strax höstlov, något som under första veckan kändes som en evighet bort. Men, tiden går och här står vi nu!

Måndagen ägnade vi som vanligt åt att prata så mycket engelska som möjligt. Christines lektioner kretsade kring normer och hur vi människor uppfattar varandra. Vi hade även en gruppövning som gick ut på att hitta fem saker vi hade gemensamt, och en som skilde var och en från resten av gruppen. Det är intressant, hur vi är så olika men ändå ganska mycket samma. Vi lyssnade även till Chimamanda Adichies tal The danger of a single story, en berättelse om faran i att låta en enda historia representera en hel situation. Här hittar ni det, det absolut bästa talet skribenten i fråga någonsin hört.

Under tisdagen fick vi höra de första språkträdsredovisningarna. Kreativa, roliga redovisningar som kommer att fortsätta under kommande veckor. Vi sammanfattade det vi lärt oss såhär långt i Swahilin; Meningsbyggnad, presentationer, familjeord och hälsningsfraser bland annat. Jipe moyo – ge inte upp!

Onsdagsförmiddagen bjöd på ett besök av Timo Saarensilta, student vid samhällsplanerarprogrammet på Umeå universitet, som skrivit sitt examensarbete i Tanzania rörande kvinnliga studenter vid University of Dar Es-Salaams trygghet och hur det påverkar deras skolgång. Han berättade även om hur han i allmänhet upplevde sin vistelse i både Tanzania och Uganda, följt av många frågor och funderingar från klassen. Tack för det! Eftermiddagen innehöll en närmare presentation om ICT4D (Information and communication technology for development) med Marit. Kortfattat beskrivet, hur informations – och kommunikationsteknik kan användas i utbildande syfte. ICT-centret i Makunduchi blir trots allt vår arbetsplats från och med januari, så det kom väl till pass. 

 
Så var det torsdag och Fairtrade Challenge! Det blev otroligt lyckat, STORT tack Coop Forum Kiruna för sponsring av ingredienserna till fikat! Vi hade två fika – och informationsbord, ett i skolan kring lunch och ett i Gallerian i centrum. Fikat gick åt och vi fick även chansen att informera en del både om Fairtrade och vår utbildning. Pernilla ska ha en stor eloge som med sin föreläsningsförmiddag om Fairtrade blev startskottet för idén. De frivilliga bidrag vi fick in för fikat vi delade ut lades till en pott att ta ur för aktiviteter tillsammans med eleverna nere på Zanzibar. Vi tackar alla generösa Kirunabor! Parallellt pågick skoldagen som vanligt, Tommys förmiddag ägnades åt diskussion kring olika former av näthat och förberedelse – och planeringspassen på eftermiddagen blev en värderingsövning om hur vi fungerar i genomförandet av ett projekt. 
 
 
Sist – och minst, fredagen som bara blev en kort lektion. Där lekte vi, med Marit som Scorpion Queen och klassen som undersåtar. Ett perfekt, avslappnat sätt att avsluta veckan!
 
 
Bör nämnas också att Sápmi Pride -festivalen tog plats i Kiruna under helgen, och att många av oss var med och paraderade, lyssnade till artister eller bara var på plats.
Kärlek är för alla – tack för ännu en fantastisk vecka!
 
 
 
Hello! Another week has passed and the autumbreak is soon to come. It felt so far away during our first days in August! However, time passes and here we are!

 

Monday was, as usual, our english – speaking day. Christine's lessons were about norms and how people think of each other according to them. We also had a groupexcercise where we were supposed to find five things we had in common and one thing that separated each of us from the group. It's funny how we are different, but somehow quite the same. We listened to Chimamanda Adichies speach The danger of a single story, about how misleading it can be to let one single story be the only truth. Here you can find it, one of the greatest speaches ever told, at least if you ask me.

Last tuesday we heard the first language tree presentations. They were creative and funny and more will come in the following weeks. We summarized the Swahili we have learned so far; Constructing sentences, presentations, family words and how to greet each other. Jipe moyo – don't give up!

 

Wednesday morning we got a visitor – Timo Saarensilta from Umeå university. He has written his bachelor´s degree in Tanzania concerning women studying at universty of Dar Es-Salaam, their safety around the university and how it affects their studyresults. He also told us about his experience of being in Tanzania and Uganda in general, followed by many questions from the class. Thanks for that! In the afternoon Marit held a presentation about ICT4D (Information and communication technology for development). In short terms how we can use information and communication tecniques in education. After all, the ICT – centre in Makunduchi is going to be our workplace from January, so it felt useful.

 

Then came Thursday and Fairtrade Challenge! It was a success and a big thank you to Coop Forum Kiruna who sponsored the ingredients for the Fairtrade cookies! We had two information- and coffee tables, one at Folkhögsskolan around noon and the other in a galleria in the citycenter in the afternoon. People were happy about the cookies and the coffee and we also had the chance to inform about both Fairtrade and our education. We thank Pernilla, whose day of Fairtrade – information became the foundation of this idea. The money people gave for the coffee and the cookies were collected in order to finance activities with the students in Zanzibar. We appreciate the generosity of all citizens of Kiruna! Furthermore, the schoolday went on with a lesson about different forms of internet abuse with Tommy and a value exercise with Marit about how we think and act in the process of planning a project.

 

Last – and this time least, Friday with it's short lesson. We played, with Marit as the Scorpion Queen and the class as her servants. A perfect, relaxed way to finish the week!

Worth mentioning is Sápmi Pride – a festival which took place this weekend. Many of us were there to join the parade, watch performances or just to participate. Love is for everybody – thanks for another amazing week!

 

Photos by Michael Neumann and Julia Strömberg

 - Linn

Kommentera här: