Entrepreneurship

Veckans tema var entreprenörskap med Malin och Julia. 
 
På måndag pratade vi om vem som är en entreptrenör och en entreprenörs förmågor. Vi lärde oss att en entreprenör är någon som ser möjligheterna och gör någonting med dem. Det är också en person som tar ansvar och ser till att saker händer. Entreprenörskap är inte något för alla och det är inte heller endast någon som som startar ett företag. Sedan fick frågor om entreprenörskap att svara på i våra grupper. Min grupp pratade mycket om att det utvecklar nya idéer och gör någonting med dem. Samt hur det påverkar samhället eftersom det ger mer arbetstillfällen. 
 
På tisdag lärde våra vänner oss om "CSR" och gav varje grupp chansen att skapa sitt eget företag. Vi fick prensentera nya idéer på hur man kan använda en vattenflaska. Min grupp skapade "Seedingstable"- skapad för att plantera skott i och hänga i fönstret. 
 
På onsdag fick vi vetskap om CV:n och hur man skapar ett bra. Vi fick också besök av Shara som pratade om entreprenörskap på swahili. Hon är en inspirerande person med många bra synpunkter. 
 
Senare under veckan hjälpte vi eleverna att göra CV:n och besökte "Seaweed centre" i Paje. Hoppas alla hade en bra helg. 
 
 
Translation: This week's theme has been entrepreneurship with Malin and Julia. 
 
On Monday we talked about who an entrepreneur is and an entrepreneur's abilities. We learned that an entrepreneur is someone who sees opportunities and does something with them. It's also a person who takes responsibility and makes things happen.
 
But something to keep in your mind - entrepreneurship is not for everyone. And is not just someone who starts a company.  
 
We got questions about entrepreneurship to answer in groups. My group talked much about the fact that entrepreneurship is about developing new ideas and do something about them. And how it will affect the society because it will give opportunities to more works. 
 
On Tuesday our friends teached us about "CSR" and gave every group the chance to make their own company. We were supposed to present ideas for how you can use a water bottle. My group made "Seedingstable" - to plant offshoots in and hang in the window. 
 
On Wednesday we got the knowledges about CV - or cirriculum vitae and how to make a good CV. Here is some tips for you to get your dreamjob; 
 
- Keep your CV logically orderd so it's easy to read and not overcrowded.
- It's informative but concise. 
- It's correct information, spelling and grammar. 
- It has personal details like name, address, date of birth, telephonenumber and email.
You should also mention your work experiences, skills and references. 
 
 
We also got visit from Shara who talked about entrepreneurship in Kiswahili. She is an inspiring person with a lot of good points.   
 
Later during the week we created CV and visited the "Seaweed centre" in Paje. Hope you all did have a nice weekend! 
 
/ Frida

Kommentera här: