Tema Främlingsfientlighet & Rasism

Scroll down for English translation.
 
Nytt viktigt tema uppe för utställning i biblioteksfönstret! Bibliotekspersonalen har tagit fram flera fantastiska exempel på böcker, både fack- och skönlitteratur, att förkovra sig i, inspireras av och förfasas över. Förhoppningsvis väcker de ett brinnande engagemang och en vilja att agera, hos någon. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
 
Här kommer ett smakprov från utställningen - en fantastisk tavla som volontäreleverna målade tillsammans under höstterminen 2014. Skönheten sitter i betraktarens öga.
 
Texten under tavlan lyder:
 
Vad ser du i den här tavlan? Är den vacker eller ful? Skrämmande eller intressant? Blir du avskräckt eller nyfiken? Möjligheterna är lika många som det finns människor på vår jord. Hur ser du på människan du möter på gatan?
 
Tack fina volontärelever för det fantastiska jobb ni gör!
 
//Christine Brännvall, lärare
 
 
English translation
 
Theme: Xenophobia & Racism
A new and important  theme is exhibited in the window of the public library! The staff has picked out several fantastic examples of both fiction and nonfiction to improve your knowledge, inspire you and horrify you. Hopefully, it will awaken a passion and a will to act, within someone. No one can do everything but everyone can do something, you know. 
 
Here is a sample of the exhibition - a fantastic painting that the volunteer students created during the last semester. The beauty is in the eye of the beholder, right? The text below the painting says:
 
What do you see in this painting? Is it beautiful or ugly? Frightening or interesting? Do you feel discouraged or curious? The options are as many as there are people on our Earth. What do you see in the next person on the street? 
 
 
Thank you to all great volunteer students for the wonderful work you are doing!
 
//Christine Brännvall, teacher
:

 
 

Kommentera här: