Veckobrev v 38

Varför diskrimineras människor? Vad har vi själva för människosyn? Vilka medvetna och omedvetna val gör vi i vardagen? Vilka är normerna och hur relaterar vi till dem? Viktiga frågor som diskuterats i klassrummet den här veckan. 

Genom att förstå de attribut vi iaktar hos människor vi möter, och att bredda de kategorier vi oundvikligen placerar dem i, kan vi förändra våra föreställningar och vår attityd mot dem. Genom att förändra attityden mot människor kan vi även förändra hur vi bemöter dem, och med det kanske även förändra hur andra människor bemöter dig och andra i livet. 

På föreläsningen i stadshuset den här veckan fick vi ta del av de bilder av samer som togs av Lotten von Düben 1868 samt 1871. Bilder av rasbiologisk natur från den första resan, men även de djupare bilder som togs vid den senare resan för att avbilda inte bara de attribut en ”typisk same” hade, utan även deras kultur och miljö. Definitivt väldigt kränkande bilder för de samer som blev avbildade; men samtidigt ger det oss en förståelse för hur vår behandling av samerna faktiskt har sett ut och hur vi genom att ta del av den faktiskt kan förändra den.  

Någon nordsamiska har vi inte lärt oss, men sitini na tano, thelathini na moja, tisini na nane. Massvis med siffror och meningar som (en mening på kiswahili, konstig på svenska, översätt flickans lejon leker) har surrat runt i huvudet på oss alla i veckan.

Vi har fortsatt att fördjupa oss i kolonialismen och imperialismen med arbeten som rör de olika kontinenterna. ”Varför koloniserades så stora delar av världen?” och ”Vad hade kyrkan för roll?” finns bland de frågor vi jobbar utifrån.

Kolonialism hänger ihop med rasism hänger ihop med diskrimingering hänger ihop med historia hänger ihop med fördomar hänger ihop med normer. Allt det vi lär oss och diskuterar i skolan hänger på något vis ihop, och i veckan lade vi stor vikt på att diskutera och ifrågasätta de normer som finns i samhället. Vem bestämmer normerna?

Det har varit väldigt lärorikt och mycket denna vecka. Nya insikter och nya perspektiv. Det ska bli skönt med helg nu och få vila huvudet, det behövs det med. 

Kommentera här: